Angepinnt VM = Veszprém megye / KM = Komárom-Esztergom megye